Episode 6: Genterapi - Finnes det en kur for arvelige sykdommer?

Genterapi er et revolusjonerende vitenskapsfelt som har potensial til å forandre liv. Det presenterer dette store spørsmålet: Hva om vi kunne behandle det som forårsaker en sykdom i stedet for bare symptomene? Og hva om denne behandlingen bare trengs å gis en gang og ikke daglig resten av livet?