Dr. Julio Chavez om Zuma-12-studien med førstelinje Yescarta mot B-cellelymfom

Dr. Julio Chavez fra Moffitt Cancer Center i Florida, USA presenterte på ASH 2023 i San Diego treårsoppfølging av pasienter med Storcellet B-cellelymfom i ZUMA-12-studien som har blitt behandlet i førstelinje med CAR-T-celleterapien Yescarta. HealthTalk fikk en prat med hovedutprøveren etter presentasjonen.