Kari Lenita Moore fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) - ASH 2023 i San Diego

Til nå har det eksistert begrensede data på bruken av høydose cellegiftbehandling hos eldre pasienter med myelomatose (benmargskreft). Det ønsket blodkreftlege Kari Lenita Moore og kolleger å endre på. Studien presenterer hun på ASH-kongressen i San Diego denne uken.