Apoteklovutvalget - Urd Andestad

Urd Andestad er leder i Norges Farmaceutiske Forening og har vært med i Apoteklovutvalget. Hun trekker frem betydningen av å satse på å videreutvikle farmasøytisk kompetanse i fremtidens apotek.