Hoftebrudd hos eldre pasienter - Ortopedisk kirurg Julie Switzer fra USA

Eldre hoftebrudd-pasienter og pårørende er mest opptatt av pasientfokusert pleie, viser nye studier. – Mulighet for å fokusere mer på personen og mindre på bruddet, sier ortopedisk kirurg Julie Switzer fra Universitetet i Minnesota i USA.