Fjerne monopolet: Apoteklovutvalget

Stig Henning Pedersen er farmasøyt og driftsdirektør i nettapoteket Farmasiet. Han var en av grunnleggerne av nettapotek-utfordreren og en av utvalgsmedlemmene som har gått inn for at det gjøres unntak i grossistenes leveringsplikt.