Beslutningsforum innfører CAR-T behandling. - Veldig bra for norske lymfekreftpasienter