Genterapi - Finnes det en kur for arvelige sykdommer?

Episode 6. Genterapi er et revolusjonerende vitenskapsfelt som har potensial til å forandre liv. Det presenterer dette store spørsmålet: Hva om vi kunne behandle det som forårsaker en sykdom i stedet for bare symptomene? Og hva om denne behandlingen bare trengs å gis en gang og ikke daglig resten av livet? Genterapi er i ferd med å bryte gjennom i helsevesenet - tre er allerede i bruk i Norge - og mange er på vei. For pasienter med sjeldne sykdommer kan betydningen være enorm. Vi snakker med Asbjørg Stray-Pedersen, overlege på Nyfødtscreeningen og leder i Norsk forening for medisinsk genetikk. Nyfødtscreeningen på Oslo universitetssykehus spiller en avgjørende rolle i å oppdage genfeil hos nyfødte. Vi snakker også med Sigrid Brattlie, hun er spesialrådgiver i kreftforeningen og har en Doktorgrad i molekylærbiologi. Hun har også skrevet boken Fremtidsmennesket og Dag Undlien professor i medisinsk genetikk.