Episode 7: Hvorfor kommer revolusjonen så sent til norske pasienter?

I årene som kommer vil stadig flere avanserte legemidler få markedsførings- godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Men vil Beslutningsforum innføre disse og hvor lang tid kommer det i så fall til å ta? ​ Behandlingsmulighetene som er tilgjengelig i dag og i den nære fremtid setter den norske velferdsmodellen, det politiske systemet, helsevesenet og ikke minst norske kreftleger på prøve. For den medisinske utviklingen går raskere og koster mer enn selv et av verdens rikeste land ser ut til å ha mulighet til å betale for - eller har vilje til å si ja til. Tiden det tar å få nye behandlingsmetoder godkjent av Beslutningsforum oppleves som svært krevende av behandlende leger, pasienter og de pårørende. ​ Hvorfor er betalingsvilligheten for nye behandlingsmetoder lavere hos norske myndigheter enn for eksempel hos myndighetene i Danmark, England og Sverige. Og hva kan gjøres for at norske pasienter skal få raskere tilgang til nye legemidler? Hvilke dilemmaer stilles norske behandlende kreftleger overfor når medisinen finnens, men ikke kan tilbys pasienten. Og kan norske kreftleger ha tillit til beslutningssystemet for legemidler? Dette er noen problemstillinger som denne videopoden vil belyse. ​ Videopoden ble tatt opp i forbindelse med en panaledebatt på Onkologisk Forum ledet av HealthTalks sin redaktør Hans Anderssen.