Brystkreft: Egil Støre Blix om MonarchE -studien på ESMO 2023

Femårsresultater fra monarchE-studien viser at pasienter som fikk Verzenios (abemaciclib) sammen med endokrin terapi etter operasjon fortsatte å redusere risikoen for tilbakefall. – Dette er spennende, og gir håp om at det vil bety økt overlevelse, sier Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.