Robert Zeiser om REACH-3-studien - ASH 2023 i San Diego

Den tyske professoren Robert Zeiser presenterte nye ASH-data fra en studie som har evaluert legemidlet Jakavi (ruxolitinib) i pasienter med Graft Versus Host Disease. – Har betydning for klinikerne, sier Zeiser.