HealthTalk Podcast - Helsepersonellkommisjonen, kols, Novo Nordisk og medisinbytte

I dagens episode snakker redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen om Helsepersonellkommisjonen, kols, rekordoverskuddet i Novo Nordisk og medisinbytte på apotek. Da utvalgsleder Gunnar Bovim, tidligere lege og sykehusdirektør, la frem den 300 sider lange rapporten fra Helsepersonellkommisjonen i forrige uke, sa han: «Vi har fortsatt tid til å gjøre grep som vil sikre at vi også i fremtiden vil ha et godt helsevesen. Gjør vi endringer nå kan vi endre oss ut fra et mulighetsbilde og ikke et trusselbilde om noen år». Vi spør: Kommer politikerne til å ta grep? HealthTalk har gjennom flere artikler sett nærmere på sykdommen Kols og kolsbehandlinger. Kols - kronisk obstruktiv lungesykdom - er en folkesykdom. Rundt 150.000 personer har kols i Norge, og mange vet ikke engang at de er syke. Kols er den tredje ledende dødsårsaken, både i Norge og på verdensbasis. Personer med kols dør oftest av ledsagende hjerte- og karsykdommer eller infeksjoner. Vi har sett nærmere på sykdommen og behandlingene. En rekke legemiddelselskaper har lagt fram regnskapet for 2022. Vi har sett nærmere på ett av dem, danske Novo Nordisk, som slår alle forventninger drevet frem av rekordsalg av diabetes- og fedmelegemidler. Men vil de offentlige helsesystemene gi refusjon til fedmebehandling med legemidler? Reservasjonsgraden mot medisinbytte i apotek er svært høy for et lite knippe legemidler. Legemiddelverket mener folketrygden kunne vært spart for cirka 60 millioner kroner i året dersom reservasjonsgraden for disse medisinene var det samme som gjennomsnittet for alle resepter. Du får snart vite hvilke legemidler dette gjelder.